Het grootste penthouse van Rotterdam

Te koop: het grootste penthouse van Rotterdam

Het is een beetje begrotelijk, maar met hard sparen kom je er misschien wel: het aanschaffen van het grootste penthouse van Rotterdam. Je moet wel even een paar trappen nemen, maar na etage 43, en je bent niet geheel buiten adem, kun je genieten van een schitteren uitzicht over 010. We zien dan vanaf de Rotterdam, het gebouw van architect Coen van Oostrom, Rotterdam aan onze voeten liggen.

Het grootste penthouse van Rotterdam

Het grootste penthouse van Rotterdam

Wat koste het grootste penthouse van Rotterdam?

Om het grootste penthouse van de stad in je bezit te krijgen moet je wel 3,4 miljoen euro aftikken. Hiervoor heb je bijna 700m2 woonoppervlakte en een terrasje om te zonnen.

De Maastoren in Rotterdam

Rotterdam heeft de drie hoogste gebouwen van Nederland

Rotterdam heeft de drie hoogste gebouwen van Nederland. En wat zijn ze mooi. De Maastoren, de New Orleans en de Delftse Poort in Rotterdam. Een mooi staaltje architectuur…

De Maastoren in Rotterdam, de drie hoogste gebouwen van Nederland

De Maastoren in Rotterdam

1. De Maastoren in Rotterdam

De Maastoren is een 161,2 meter hoog gebouw in Rotterdam (met dakopbouw 164,75 meter). Als de zendmast op het gebouw meegerekend wordt, is ze nog eens 17,5 meter hoger. Als masten niet worden meegerekend (ook niet de Space Tower op de Euromast) is de Maastoren het hoogste gebouw van de Benelux

Het gebouw heet de ‘Maastoren’, omdat het aan de Koningshaven is gebouwd en grenst aan de Nieuwe Maas, of beter gezegd erin. De toren is gebouwd op een stukje ingepolderde Koningshaven op de Kop van Zuid Over de naam bestond in het verleden enige discussie, aangezien er aan de overkant van het water aan de voet van de Erasmusbrug in het Scheepvaartkwartier een woontoren staat die de naam ‘Maastorenflat’ draagt.

New Orleans in Rotterdam, de drie hoogste gebouwen van Nederland

New Orleans in Rotterdam

2. New Orleans in Rotterdam

New Orleans is een wolkenkrabber in ons mooie Rotterdam naar het ontwerp van Álvaro Siza. Het gebouw staat aan de Otto Reuchlinweg op de Wilhelminapier en grenst aan de rivier de Nieuwe Maas. In 2007 werd het startsein voor de bouw van de New Orleans gegeven. In het voorjaar van 2010 heeft het gebouw zijn hoogste punt bereikt en op 6 november 2010 werd het gebouw officieel geopend. In het 158,35 meter hoge gebouw bevindt zich onderin de woontoren het multidisciplinaire theater LantarenVenster, met vijf theaterzalen en een speciaal Jazzpodium. Het gebouw bevat kantoren en appartementen. Op 45 verdiepingen zijn 47 koopappartementen en 187 huurappartementen gerealiseerd. Deze toren is onderdeel van het herontwikkelingsplan van de Wilhelminapier.

Delftse Poort in Rotterdam, de drie hoogste gebouwen van Nederland

Delftse Poort in Rotterdam

3. De Delftse Poort in Rotterdam

Het Gebouw Delftse Poort in het centrum van Rotterdam was tot mei 2009 het hoogste kantoorgebouw en de hoogste wolkenkrabber van Nederland. Het is in 1991 gebouwd, is 151 m hoog en heeft 41 verdiepingen. Het is ontworpen door Abe Bonnema.

Het gebouw staat aan het Weena 505, naast het Centraal Station. Dit station, dat officieel de naam Rotterdam Centraal heeft, werd in 1954 gebouwd ter vervanging van het station Delftsche Poort. De verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden is de hoofdgebruiker van het gebouw. De eerste paal werd geslagen op 19 november 1988 door toenmalig burgemeester Bram Peper. In totaal rust het gebouw op 957 heipalen. Het hoogste punt werd bereikt op 22 januari 1990, de feestelijke opening door prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven volgde 22 mei 1992. Inclusief de opbouw reikt de totale hoogte tot 164,0 meter. De laagste van de twee torens komt tot 93 meter. Het gehele complex wordt bediend door 28 liften.

De 10 hoogste gebouwen van Nederland

Naam Hoogte Gebouwd in Verdiepingen Plaats
1 Maastoren 165 m 2009 44 Rotterdam
2 New Orleans 158 m 2010 45 Rotterdam
3 Delftse Poort 151 m 1991 41 Rotterdam
4 Ministerie van Justitie 147m 2011 36 Den Haag
5 Min. van Bin.landse Zaken 147m 2011 36 Den Haag
6 Westpoint 143 m 2004 47 Tilburg
7 Hoftoren 142 m 2003 30 Den Haag
8 New Babylon: City Tower 142 m 2012 43 Den Haag
9 Montevideo 140 m 2005 43 Rotterdam
10 Rembrandttoren 135 m 1995 35 Amsterdam
Rotterdam, de kubuswoningen

Kubuswoningen in Rotterdam

Rotterdam, de kubuswoningen bij Blaak

Rotterdam, de kubuswoningen bij Blaak

De kubuswoningen in Rotterdam hebben de vorm van een gekantelde kubus op een paal, dit noemen we ook wel een paalwoning of boomwoning genoemd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er kubuswoningen gebouwd door de Nederlandse architect Piet Blom in Helmond en Rotterdam. Zijn basisidee, dat er gebouwd wordt op kolommen, zodat de ruimte onder de bebouwing openbaar kan blijven, was geïnspireerd door Zwitsers-Franse architect en stedenbouwkundige Le Corbusier.

In de kubuswoningen van Blom zitten drie woonlagen: onderin het zogenoemde straathuis met een keuken en een woonkamer, tussenin het hemelhuis met ruimte voor studeer- en slaapkamers, en bovenin de loofhut, een driezijdige piramide met plaats voor een serre, een balkon of een bescheiden tuintje. In de zeshoekige kolom waarop de woning rust, bevinden zich de entree en het trappenhuis.

Het concept

In de jaren 70 van de 20e eeuw wilden architecten met inspraak van de bewoners en andere gebruikers mensvriendelijke woonwijken maken als reactie op het grootschalig en een grijze modernisme van de architectuur van de wederopbouw na WOII. Piet Blom, structuralist en adept van Aldo van Eyck ging ervan uit dat grootschalige bouwwerken op ’s mensen maat moesten gebouwd worden door ze op te bouwen uit kleinschalige herkenbare elementen.

De kubuswoningen in Rotterdam

De 38 kubuswoningen boven de Blaak nabij de Oude Haven in Rotterdam zijn gebouwd tussen 1982 en 1984, na een eerste presentatie van de plannen in 1978. Het ontwerp is een variant op de Helmondse kubuswoning. Het viaduct op één hoog heet officieel de Overblaak, maar het hele complex staat bekend als het Blaakse Bos. Het complex omvat naast de kubuswoningen ook enkele grotere kubussen, een woontoren die bekendstaat als Het Potlood en een woonflat. De naam van het complex verwijst naar de visie van de architect, waarin elke woning een boom voorstelt en het totale complex een bos. Het idee was een soort dorp in de grote stad, een veilige omgeving waarin diverse functies waren ondergebracht. Winkels, bedrijfjes, een school en speelruimte voor kinderen beneden op het verkeersvrije wandelgebied en wonen daarboven. De interactie tussen het private en openbare leven kan volgens het idee bijzonder groot zijn vanwege de schuine ramen in de huizen.

Naast als dorp in de stad was de Overblaak in stedenbouwkundig opzicht bedoeld als de primaire verbinding voor voetgangers tussen het Centrum en de Oude Haven. Deze route bleek echter in de praktijk te omslachtig waardoor voetgangers alsnog de drukke verkeersader Blaak oversteken en de door Blom beoogde levendigheid op de Overblaakpassage uitbleef. In 2009 werden de twee grote kubussen aan de zuidzijde getransformeerd tot een Stayokay hostel met 250 bedden, waardoor 25 jaar na de bouw van de kubussen de door Blom gekoesterde levendigheid in het wandelgebied alsnog verwezenlijkt is. Voor de grote kubus aan de noordzijde die al een aantal jaren leegstaat ontwikkelt men plannen voor een woongebouw met gemeenschappelijke voorzieningen, bedoeld voor kwetsbare doelgroepen. Tussen de Kubuswoningen zijn kleine winkeltjes en het Schaakstukkenmuseum te vinden.

De kubuswoningen zijn in particulier bezit en worden bewoond. Het is onbekend of het verloop afwijkt van de conventionele huizenmarkt. Vanwege de locatie boven een drukke autoweg zijn alle loofhutten uitgevoerd als gesloten kamers met kantelramen. De grotere kubussen huisvesten een amusementscentrum, kantoren en studio’s. Een van de woningen, de Kijk-kubus, fungeert als een publiek museum over het leven in en inrichten van paalwoningen.

Enkele bijnamen voor de kubuswoningen

Rotterdammers zijn o zo creatief al het gaat om het verzinnen van bijnamen. Dit zijn enkele bijnamen voor de kubuswoningen:

  • Blom’s Huubkube(ke)lubus
  • Huubkuberkluber
  • Blom’s komkommer en kwel-project
  • Blaakse Bos(je)

Ook bij de Tour de Crime door Rotterdam brengen we een bezoekje aan de kubuswoningen

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis in Rotterdam is de naam van een gebouw dat een tijdlang het hoogste kantoorgebouw van Europa is geweest. Het Witte Huis heeft het Bombardement op Rotterdam in 1940 overleefd en is in de jaren negentig van de vorige eeuw zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het was de eerste wolkenkrabber van Rotterdam en wordt ook ook als eerste wolkenkrabber in Europa beschouwd. Overigens komt de Boerentoren in Antwerpen hier ook voor in aanmerking. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Het Witte Huis in Rotterdam rond 1900

Het Witte Huis in Rotterdam rond 1900

Aan het eind van de 19e eeuw ontwierp architect Willem Molenbroek een gebouw van wel elf verdiepingen hoog, een voor die tijd ongekende hoogte in Europa. Sceptici beweerden dat de slappe bodem van Rotterdam nooit in staat zou zijn het gebouw voldoende te ondersteunen. De toren van de Sint-Laurenskerk was immers tijdens een windvlaag ooit bijna omgevallen!

Aannemer J.H. Stelwagen heeft het Witte Huis tussen 1897 en 1898 voor 127.900 gulden gebouwd, veel duurder dan de oorspronkelijke plannen. Waar kennen we dat van in Rotterdam? Tijdens de bouw is op 1 augustus 1897 stortte door de werking van de grond bij het heien van de benodigde palen een naastgelegen pand in op de hoek van de Wijnhaven en de Gelderse kade. Dit pand is afgebroken en de vrijgekomen grond is gebruikt voor het Witte Huis. De afmetingen zijn 20 bij 20 meter in plaats van de geplande 15 x 20 meter.

Er zijn 1000 heipalen voor de fundering in de grond geslagen, waardoor de grond een meter hoger werd dan de omgeving. De bouwers hebben schadevergoeding moeten betalen voor de kademuren van de naastgelegen havens en de Jan Kuitenbrug, die tijdelijk afgesloten moest worden voor het verkeer.

Het Witte Huis in Rotterdam: art-nouveau

Het in art nouveau-stijl gebouwde Witte Huis is in totaal 43 meter hoog. Op het platte dak bevindt zich een uitkijkplatform, te bereiken met een lift, iets wat in die tijd zeer modern was. Van de elf verdiepingen die het gebouw telt, bevinden zich drie onder het schuine dak. Er bevinden zich verschillende versieringen in het hardsteen van de begane grond en eerste verdieping: zuilen, bloemmotieven en, aan de basis van de twee hoektorens, gevleugelde draken. Verder is links naast de hoofdingang, in wat een reststrook lijkt te zijn, een fraaie strook tegels met bloemmotieven aangebracht. Van de 2e tot en met de 7e etage is het Witte Huis opgetrokken met wit geglazuurde bouwstenen; het wit wordt onderbroken door eenvoudige rechthoekige motieven in geel, blauw en rood. In de bogen die de rijen raampjes bekronen bevinden zich Jugendstil-mozaieken (plantenmotieven); de oostgevel draagt de naam ‘Het Witte Huis’. De inpandige steunmuren zijn 40 tot 140 cm dik. Uit vrees voor brand mocht (en mag) het Witte Huis niet worden bewoond. Het is een kantoorpand, gebouwd van ijzer en cement (dus geen beton). Hout was, ook weer met het oog op brandveiligheid, niet toegestaan voor de bouw.

De vrees voor omvallen bleek ongegrond: Na het bombardement in mei 1940 door de Duitsers stonden het Witte Huis en de – ooit vanwege instortingsgevaar opnieuw gefundeerde en versterkte – Sint-Laurenskerk overeind, terwijl de omliggende bebouwing volledig was verwoest. Dat het Witte Huis bij de strijd om de Maasbruggen onder vuur heeft gelegen is nog duidelijk aan de vele inslagen van kogels aan de gevel te zien. Ze zijn bij de restauratie flink weggewerkt, maar de grote inslag links, aan de Wijnhavenkant, is gebleven.

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis na het bombardement van Rotterdam in 1940

Het Witte Huis na het bombardement van Rotterdam in 1940

Bron: Wikipedia

HIER>>> vindt u meer informatie over Het Witte Huis