De geschiedenis van Katendrecht, 1889

De geschiedenis van Katendrecht (video)

Dit artikel behandelt de geschiedenis van Katendrecht. De naam Katendrecht komt voor het eerst in de geschiedenis voor als ambacht of ‘rechtsgebied’ wat toebehoorde aan de heer van Putten in het jaar 1199. In 1375 gaf de hertog Albrecht van Beieren opdracht om het land opnieuw te bedijken nadat het ambacht in de twee voorafgaande jaren als het gevolg van dijkdoorbraken overstroomde.

In het jaar 1410 gaf Jacob van Putten, heer van Putten, een vergunning een stuk uiterwaard te bedijken. Dit land staat later bekend onder de naam Jacob Potsland of Oud-Katendrecht. Het deel dat na een dijkdoorbraak in 1463 opnieuw wordt bedijkt wordt aangeduid als Nieuw-Katendrecht of Meester Arend van der Woudensland.

Vanaf 1811 vormde Katendrecht samen met Charlois één gemeente. Van 1816 tot 1874 was Katendrecht een zelfstandige gemeente waarna het in 1874 weer met Charlois werd samengevoegd. In die jaren was Katendrecht een relatief welvarend dorp, omringd door vruchtbare polders. Een deel van de Rotterdamse elite bracht er heerlijk de zomermaanden door. Er was een belangrijke veerverbinding naar de Veerhaven aan de noordzijde van de Nieuwe Maas. In 1895 werd de gemeente Charlois en daarmee ook Katendrecht geannexeerd door de gemeente Rotterdam. De belangrijkste reden hiervoor is dat men de Rotterdamse haven wilde uitbreiden en daarvoor ruimte nodig had. Al in hetzelfde jaar begon men met het graven van de Maashaven en Rijnhaven.

De geschiedenis van Katendrecht, 1889

Katendrecht in 1889

Om de havens mogelijk te maken is het overgrote deel van Katendrecht afgebroken. Ongeveer 700 huizen, boerderijen, enkele buitenplaatsen en de kerk werden gesloopt en ongeveer 3500 mensen moesten Katendrecht verlaten. Na voltooiing van de havens in 1911 was er van het landelijke dorp aan de rivier vrijwel niets meer over. Katendrecht was een schiereiland geworden tussen de Rijnhaven en Maashaven. Op het schiereiland bevonden zich spoorwegemplacementen, loodsen, silo’s en goedkope arbeiderswoningen. Verder vele zeemanskroegen en zogenaamde boardinghuizen. Deze laatste zijn huizen waar zeelui in afwachting van werk op een volgend schip verbleven. De wijk werd steeds meer een louche buurt waar werd gegokt, gestolen spullen geheeld en prostitutie bedreven.

Hier kunt u een arrangement Kaapse Kost boeken voor slechts 22,95 p.p. met een rondleiding op Katendrecht

Reserveren>>>

De Chinezen komen

Voor de Tweede Wereldoorlog had, door de scheepvaart, Katendrecht de allergrootste Chinese gemeenschap van Europa. Vele van de Chinese migranten woonden hier in zeer eenvoudige en goedkope kosthuizen. Ook waren er een aantal gelegenheden waar opium werd gebruikt. Na de Tweede Wereldoorlog begon een groep Guangdongezen hier de eerste Chinese restaurants van Nederland. In 2011 werd er stil gestaan bij honderd jaar Chinezen in Nederland door het project China op de Kaap. Nu is de Chinatown vrijwel verdwenen, er zijn nog maar een paar Chinese winkels. De huidige Chinese buurt ligt in de binnenstad van Rotterdam.

Opiumschuivers in Chinees opiumhuis in vroeger dagen

Opiumschuivers in Chinees opiumhuis in vroeger dagen

De complete renovatie Katendrecht

De wijk was tot ver in de jaren in tachtig vooral bekend als hoerenbuurt en Chinatown, en heeft dat imago nog steeds bij veel Rotterdammers. Anno 2010 is Katendrecht de status van probleemwijk kwijt. Recente vernieuwingen hebben de wijk veranderd, en de wijk wordt nog verder gerenoveerd. Oude huurwoningen worden opgeknapt en vervolgens verkocht. De veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam toonde twee jaar achtereen dat Katendrecht tot de veiligste wijken van de stad gerekend kan worden. Het schiereiland heeft nu al een groene kade met een wandelpromenade, een aanlegplaats voor de watertaxi en enkele kunstwerken waaronder het beeld van Ketelbinkie. Er is een strandje waar een amfibiebus gebruik van kan maken om een rondvaart over de Maas te maken. Het passagiersschip ss Rotterdam ligt sinds augustus 2008 afgemeerd op de kop van Katendrecht. Het is de bedoeling dat het schip een grote publiekstrekker wordt. Aan de Veerlaan is de Provimifabriek van gevestigd, een diervoederindustrie. Het fabriekscomplex is het enige nog actieve havengerelateerde bedrijf in Katendrecht.

Deliplein Katendrecht na renovatie

Deliplein Katendrecht na de renovatie

De nieuwe brug van Katendrecht naar Hotel New York, de Rijnhavenbrug, wordt in de volksmond ‘Hoerenloper’ genoemd; een verwijzing naar de vroegere rosse buurt. De brug landt op Katendrecht tussen de Fenixloodsen aan het Deliplein. In de zomer van 2007 was er sprake van om een kabelbaan van de Euromast naar Katendrecht te construeren, maar van dit plan is niets meer vernomen.

De naam Katendrecht

Voor het eerste deel van de naam Katendrecht (soms ook wel Kattendrecht) bestaan drie theorieën:

  • Het te maken hebben met een Zeeuws geslacht dat veel bezittingen in de buurt gehad zou hebben
  • Het zou afgeleid zijn van de Duitse volksstam de Katten/Catten die rond het begin van de jaartelling in het gebied gewoond zou hebben
  • De naam zou komen van het woord caten/koten wat stond voor een klein, eenvoudig huis.
  • Drecht is een doorwaadbare plaats, een voorde.

De geschiedenis van Katendrecht in jaartallen

Bron: Historisch Katendrecht

1028: voor het eerst sprake van Rotta, de basis van Rotterdam;
1199: voor het eerst sprake van de ambacht Katendrecht (ook al betrof dat een gebied waarvan niets op het huidige
schiereiland Katendrecht lag);
1299: Rotterdam kreeg voor het eerst (korte tijd) stadsrechten;
1340: Rotterdam kreeg definitief stadsrechten;
1410: de bedijkers kregen de ambachtsheerlijkheid in leen; Rotterdam verwierf geleidelijk aan dat grondgebied;
1462: Charollais was bedijkt en kreeg deze naam;
1766: ambachtsheerlijkheid bijna geheel in handen van Rotterdam;
1811: Katendrecht werd samengevoegd met Charlois;
1816: Katendrecht werd een zelfstandige gemeente;
1874: Katendrecht werd weer samengevoegd met Charlois;
1895: annexatie door Rotterdam (exact: 6 december 1894);
1994: instelling deelgemeente Feijenoord (inclusief Katendrecht)
(en wat nog maar weinigen weten is dat het niet veel had gescheeld of de deelgemeente had Katendrecht geheten, als logisch vervolg op de al bestaande deelgemeenten Charlois (sinds 1974) en IJsselmonde (sinds 1980) die zo naar vroegere gemeenten op Zuid waren genoemd; maar een bestuurlijke meerderheid opteerde voor het gebruik van de naam van de fameuze voetbalclub).

Een klein stukje uit de documentaire “Knokken om de Kaap”

http://youtu.be/dWR2v8PyvE8