Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis in Rotterdam is de naam van een gebouw dat een tijdlang het hoogste kantoorgebouw van Europa is geweest. Het Witte Huis heeft het Bombardement op Rotterdam in 1940 overleefd en is in de jaren negentig van de vorige eeuw zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het was de eerste wolkenkrabber van Rotterdam en wordt ook ook als eerste wolkenkrabber in Europa beschouwd. Overigens komt de Boerentoren in Antwerpen hier ook voor in aanmerking. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Het Witte Huis in Rotterdam rond 1900

Het Witte Huis in Rotterdam rond 1900

Aan het eind van de 19e eeuw ontwierp architect Willem Molenbroek een gebouw van wel elf verdiepingen hoog, een voor die tijd ongekende hoogte in Europa. Sceptici beweerden dat de slappe bodem van Rotterdam nooit in staat zou zijn het gebouw voldoende te ondersteunen. De toren van de Sint-Laurenskerk was immers tijdens een windvlaag ooit bijna omgevallen!

Aannemer J.H. Stelwagen heeft het Witte Huis tussen 1897 en 1898 voor 127.900 gulden gebouwd, veel duurder dan de oorspronkelijke plannen. Waar kennen we dat van in Rotterdam? Tijdens de bouw is op 1 augustus 1897 stortte door de werking van de grond bij het heien van de benodigde palen een naastgelegen pand in op de hoek van de Wijnhaven en de Gelderse kade. Dit pand is afgebroken en de vrijgekomen grond is gebruikt voor het Witte Huis. De afmetingen zijn 20 bij 20 meter in plaats van de geplande 15 x 20 meter.

Er zijn 1000 heipalen voor de fundering in de grond geslagen, waardoor de grond een meter hoger werd dan de omgeving. De bouwers hebben schadevergoeding moeten betalen voor de kademuren van de naastgelegen havens en de Jan Kuitenbrug, die tijdelijk afgesloten moest worden voor het verkeer.

Het Witte Huis in Rotterdam: art-nouveau

Het in art nouveau-stijl gebouwde Witte Huis is in totaal 43 meter hoog. Op het platte dak bevindt zich een uitkijkplatform, te bereiken met een lift, iets wat in die tijd zeer modern was. Van de elf verdiepingen die het gebouw telt, bevinden zich drie onder het schuine dak. Er bevinden zich verschillende versieringen in het hardsteen van de begane grond en eerste verdieping: zuilen, bloemmotieven en, aan de basis van de twee hoektorens, gevleugelde draken. Verder is links naast de hoofdingang, in wat een reststrook lijkt te zijn, een fraaie strook tegels met bloemmotieven aangebracht. Van de 2e tot en met de 7e etage is het Witte Huis opgetrokken met wit geglazuurde bouwstenen; het wit wordt onderbroken door eenvoudige rechthoekige motieven in geel, blauw en rood. In de bogen die de rijen raampjes bekronen bevinden zich Jugendstil-mozaieken (plantenmotieven); de oostgevel draagt de naam ‘Het Witte Huis’. De inpandige steunmuren zijn 40 tot 140 cm dik. Uit vrees voor brand mocht (en mag) het Witte Huis niet worden bewoond. Het is een kantoorpand, gebouwd van ijzer en cement (dus geen beton). Hout was, ook weer met het oog op brandveiligheid, niet toegestaan voor de bouw.

De vrees voor omvallen bleek ongegrond: Na het bombardement in mei 1940 door de Duitsers stonden het Witte Huis en de – ooit vanwege instortingsgevaar opnieuw gefundeerde en versterkte – Sint-Laurenskerk overeind, terwijl de omliggende bebouwing volledig was verwoest. Dat het Witte Huis bij de strijd om de Maasbruggen onder vuur heeft gelegen is nog duidelijk aan de vele inslagen van kogels aan de gevel te zien. Ze zijn bij de restauratie flink weggewerkt, maar de grote inslag links, aan de Wijnhavenkant, is gebleven.

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis in Rotterdam

Het Witte Huis na het bombardement van Rotterdam in 1940

Het Witte Huis na het bombardement van Rotterdam in 1940

Bron: Wikipedia

HIER>>> vindt u meer informatie over Het Witte Huis