Familie Drietuite en Kapitein Jack F. Kerklaan, Tour Kruiskade 2014

JFK’s anekdotische rondleiding op de West-Kruiskade, deel 1

Eerst wat historisch/hysterisch besef kortweg vooraf over Jack F. Kerklaan’s anekdotische rondleiding op de West-Kruiskade, deel 1. Dit geheel en natuurlijk op fraaie Kerkeliaanse wijze verwoord…

Waar mag de West-Kruiskade zich bevinden?

Naast de Binneweg als plattelandstussendoorsteekje/binnenweggetje van de Maas naar de Rotte in het vroeg-middeleeuwse zomerland-polderlandschap een van de oudste (vaar)weg/lagedijkkades tussen de gewestelijke ambachten van Coolpolder en Schoonderloo enerzijds en de Westblommerdijk plus het ambacht van Beukelsdijk anderzijds. Had zowel een waterkerings- als verkeersstroom functie in het zogeheten Middelwatering-oftewel poldervaart-district. Twee tiendblokken liepen in oost-west richting door het zompige veenlandschap. Later dwarsverbandelistieke scheidslijn Delfshaven/Oude Westen/Centrum.

Familie Drietuite en Kapitein Jack F. Kerklaan

Globale Rotte(r)dam-geschiedschrijving

1260 Eerste officieel bekende nederzetting bij de Rotte (opgravingen bij de aanleg Markthal-parkeergarage wijzen dat uit) spruit de dam in de Rotte en dus het latere Rotterdam uit voort.

1299, 17 maart om precies te zijn erkend graaf Jan van Holland officieus het stadsbestaansrecht van Rotterdam en z’n uitdijende bevolkings-contingent.

1340, 7 juni pas krijgt Rotterdam uit handen van Willem IV de officiële Stadsrechten, waarna een walmuur met Stadspoort en ophaalbrug (Doelwater) wordt gebouwd.

1358 Huis van Henegouwen regentschap vier leeuwen in het Rotterdams Wapen zijn daaraan ontleend.
Wapen van Rotterdam

Op zevenmijlslaarzen naar 1945…

17e (gouden)eeuw komen de Delftenaren nadat ze in Schiedam, dat bezig was de eerste Narcoticahoofdstad van de wereld te worden met hun jajem/jeneverdestillaat-aanmaak, verwezen waren naar het armoedige debiele broertje naast hen, ‘de omgevallen emmer’ annex het deplorabel verderop in de Waterweg gelegen vissers-eilandenrijkje Rotterdam, met de vraag of de noest-werkende Maasstedelingen een doorgang naar zee voor hen en de VOC-Verenigd Oost Indische (‘Verlegen Om Centen’) Compagnie wilden graven. Uit dit samenwerkingsverband is Delfshaven ontstaan, waar later Pilgrimfathers o.l.v. William and Mary Scott in hun Mayflower-zeilschip naar de West/Amerika vandaan zijn vertrokken.

In de loop der eeuwen slaat in de 18e en met name de 19e eeuw de expansiedrift toe bij de Schouten en Schepenen, de toenmalige burgemeesters en wethouders, die onder de druk van de puissant rijke en goedboerende reders allerlei omliggende gewesten, eilandjes, dorpskernen en gebiedsdelen gingen nassten voor de stukgoed- en bulk-opslag.
Binneweg en (West) Kruiskade steeds belangrijkere verkeersaders voor overslag en doorvoer aan de noord-westelijke boorden van de Maas.

1855 Bouw en opening 1e diergaarde van Rotterdam op het punt waar nu Groothandelsgebouw staat en de Diergaardesingel. 1940 bij het bombardement roofdieren doodgeschoten de rest overgeheveld naar het net gereedgekomen dierentuincomplex van Diergaarde Blijdorp. Brandgrens loopt precies daar op de grens Kruis- en West Kruiska. (Hotel Central en Luxor-bioscoop als enige gespaard gebleven op de Kruiskade).
Eind 19e begin 20ste eeuw muiterij op de schepen.

Opstandige/oproekraaiende zeelieden van boord geslagen. Naar Engeland geëmigreerde Hong Kong-Chinezen en na de boksersopstand uitgeweken overlopers die aan de zijde van de Engelse hadden gevochten, werden geronseld (eerst met Scyedamse jajem dronken gevoerd en aangemonsterd) om lange dagen aan boord van zeil- en later stoomschepen te werken. Onder de vastberaden/bezielende begeleiding van Edo Fimmen (1879-1942 oprichter/1e vakbondsbons van de natte kant) conflict in der minne geschikt. Chinezen vervangen door ontscheept ‘echte’ zeelieden. Vestigen grotendeels op het ‘Chinatown’ van schiereiland de Kaap/Katendrecht. Al voor, maar met name na de Tweede Wereldoorlog sticht een deel van de Chinese enclave- overloop Klein/Little Chinatown op de West Kruiskade nabij het Wijkpark of zoals het in de volksmond is gaan heten het Reuzen- of de Reus van Rotterdam-park. (Jaarlijks wordt daar het kleurrijke Chinees Nieuwjaar gevierd). Tot 1886 liep de gemeentegrens tussen Rotterdam en Delfshaven van de Gourverne- tot de Coolsestraat.

1894, 27 juli van dat jaar kreeg bij de aanleg van de Oude Westen-wijk de West-Kruiskade eigenlijk pas z’n officiele naamgeving van de straatnamencommissie/het stadsbestuur. Hemelsbreed vormde deze latere ‘City-boulevard’ met in het verlengde de 1e en 2e Middelandstraat plus de Vierambacht met de Oude en Nieuwe Binneweg de uitgestrekte Stadsvernieuwingsslagaders van kooplustig publiekelijke aanvoer naar de snel uit het oorlogspuin gestampte Lijnbaan-winkelhart in de binnenstad. Het is al die tijd het pad langs het water met de meest stedelijke en vooruitstrevende straten. Met oorlogspuin werd een deel van overbodig geachte stilstaande watertjes, singels en grachten gedempt en bouwrijp gemaakt om de nijpende woningnood tijdens en na de oorlog te lenigen.

Boekt de rondleiding over de West-Kruiskade…

Laat u zich niet onbetuigd, wij zorgen dat u aan de hand en het sleeptouw van observarings-expert Captain Jack verslingert raakt aan onze energieke ‘cruisin’ and never snoozin’ dentro centro-vliedende part’ of Rotterdam, de slagader in de meest New Yorkste metropool van Europa nabij Kapsalon CS waar de hele wereld aankomt en weer vertrekt, strijk en zet!

Met JFK's tours over de West=Kruiskade

Met JFK’s tours over de West=Kruiskade

HIER boekt u enkel de rondleiding over de West-Kruiskade, HIER de rondleiding met Kaapse Kost, HIER de rondleiding met koffie en gebak, HIER de rondleiding met Captain’s Lunch, HIER de rondleiding met koffie en gebak en Captain’s lunch en HIER de rondleiding met Spido Rondvaart